ใครบ้างที่ควรใช้ iorex

บริษัท องค์กร ใครบ้างควรใช้-iorex

IOREX คือระบบปรับคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่ง น้ำ นั้นเป็นส่วนที่จำเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกครัวเรือน และนี่คือ 4 กลุ่มที่ควรติดตั้งระบบปรับคุณภาพน้ำ IOREX เป็นอย่างยิ่ง 

 

 1.ที่พักและอาคารสำนักงาน 

เพราะในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานนั้นมีปริมาณการใช้น้ำที่สูงทั้งในแง่การใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ซึ่งหากมีการใช้งานน้ำบ่อย ๆ แต่ขาดซึ่งการบำรุงรักษาที่ถูกต้องรวมไปถึงละเลยการตรวจสภาพท่อน้ำก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำนั้นลดลงได้ ซึ่งหากติดตั้ง IOREX ปัญหาทั้งหมดจะจบไปเพราะ IOREX ติดตั้งเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 20 ปี เท่ากับว่าคุณและทุกคนจะมีน้ำคุณภาพดีไร้กังวลใช้ไปถึง 20 ปี! 

 

 2.โรงงานอุตสาหกรรม 

 อีก 1 สถานที่ที่รวบรวมผู้คนไว้เป็นจำนวนมากรวมไปถึงการใช้น้ำในแง่การผลิตก็สูงมากเช่นกัน จนทำให้เครื่องจักรและระบบท่อน้ำเกิดคราบตะกรัน คราบสนิม และ แบคทีเรียต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขก็อาจจะทำให้อุปกรณ์เครื่องจักรเกิดการเสียหายมหาศาลได้  แต่ถ้าหากติดตั้ง IOREX จะช่วยกำจัดคราบตะกรัน สนิม และ แบคทีเรียต่าง ๆ ให้หมดไป พร้อมกับทำให้อุปกรณ์ท่อน้ำและเครื่องจักรต่าง ๆ สะอาด ปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น 

 

 3.ฟาร์มปศุสัตว์ 

 เพราะสัตว์ทุกประเภทจำเป็นต้องกินน้ำ ซึ่งหากได้รับน้ำที่ไม่มีคุณภาพก็อาจจะทำให้สัตว์นั้นให้ผลผลิตไม่ดีรวมไปถึงอาจติดเชื้อและป่วยตายได้ แต่ถ้าติดตั้ง IOREX แล้ว สัตว์จะได้รับน้ำคุณภาพดี ทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น ผลผลิตก็ดีขึ้นตามไปด้วย พร้อมกันนี้ยังช่วยโอกาสการตายจากการติดโรคต่าง ๆ ด้วยภูมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วย 

 

 4.เกษตรกรรม 

 พืชก็เหมือนกับสัตว์เมื่อได้รับที่มีสารปนเปื้อนก็จะทำให้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่แม้จะเติบโตได้ใบและผลผลิตก็ไม่สวยงามเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหากติดตั้ง IOREX แล้ว พืชผลจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะได้รับน้ำที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณแร่ธาตุที่พอดีทำให้ผลผลิตและดอกใบสวยงาม สดใส มีอายุยืนนานทนทานต่อโรคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

 

น้ำ คือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน การติดตั้งระบบปรับคุณภาพน้ำ IOREX แม้เราอาจมองว่าไม่จำเป็นแต่บางสิ่งบางอย่างเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ยากที่จะแก้ไข ทางที่ดีที่สุดคือการไม่ประมาทและหาทางป้องกันไว้ไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้น ซึ่ง IOREX คือ 1 ในวิธีแก้ปัญหาน้ำไม่ได้คุณภาพเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ น้ำคุณภาพดี ตลอดไป

 

IOREX ไอโอเร็กซ์ เครื่องบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ปรับสภาพน้ำ ปรับคุณภาพน้ำ บำบัดท่อน้ำ  ทำให้น้ำสะอาด ป้องกันสนิม ป้องกันตะกรัน ป้องกันท่อตัน สนิมในน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันสไลม์ ป้องกันไอโอฟิล์ม ป้องกันเชื้อโรค ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี 

Scroll Up