iorex แก้ไขปัญหาน้ำอะไรบ้าง

หลักการทำงานของ IOREX นั้นคือการแก้ไขปัญหาน้ำเพื่อให้เราได้ใช้ น้ำคุณภาพดี เพื่อคุณภาพและสุขภาพที่ดีของเราและทุกคนในครอบครัว โดยปัญหาน้ำที่ IOREX สามารถแก้ไขได้อย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบไปด้วย 

 

 1. กำจัดคราบสนิมและตะกรัน ซึ่งเป็น 1 ในปัญหาน้ำไม่ได้คุณภาพที่พบได้มากในประเทศไทย 

 2. ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย สไลม์และไบโอฟิล์มที่ปนเปื้อนมาจากท่อน้ำ

 3. ช่วยจำกัดปริมาณแร่ธาตุที่มีในน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งตัวเรา พืชและสัตว์เลี้ยงทั้งภายในที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม 

 4. ป้องกันการเกิดคราบหินปูน คราบโครเมียมและคราบต่าง ๆ ภายในท่อน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้น้ำไร้คุณภาพ 

 5. หมดกังวลเรื่องการบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ในท่อน้ำรวมทั้งช่วยยืดอายุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานที่นานมากยิ่งขึ้น 

 

นอกจากนี้ ไอโอเร็กซ์ ยังคงทำประโยชน์ต่าง ๆ อีกมากมายเพื่อให้คุณและคนในครอบครัว รวมไปถึง สัตว์เลี้ยง พืชผลต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมและการเพาะปลูกได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้น้ำที่มีคุณภาพดีอย่างยั่งยืนตลอดไป

IOREX ไอโอเร็กซ์ เครื่องบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ปรับสภาพน้ำ ปรับคุณภาพน้ำ บำบัดท่อน้ำ  ทำให้น้ำสะอาด ป้องกันสนิม ป้องกันตะกรัน ป้องกันท่อตัน สนิมในน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันสไลม์ ป้องกันไอโอฟิล์ม ป้องกันเชื้อโรค ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี

Scroll Up