ไอโอฟิล์ม

ใครบ้างที่ควรใช้ iorex

IOREX คือระบบปรับคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพสูงสุด ซึ่ง น้ำ นั้นเป็นส่วนที่จำเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกครัวเรือน และนี่คือ 4 กลุ่มที่ควรติดตั้งระบบปรับคุณภาพน้ำ

IOREX ใช้งานได้นานถึง 20 ปี

เนื่องจาก IOREX เป็นระบบปรับคุณภาพน้ำ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไส้กรอง และสารเคมี ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก แม้จะต้องปรับคุณภาพน้ำในปริมาณมากถึง หลายล้านลิตรในระยะเวลาช่วง 20 ปี

Scroll Up