Q&A

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ IOREX

 

Q1. ไอโอเร็กซ์จะมีประสิทธิผลในพื้น ที่ที่น้ำมีความกระด้างสูงหรือไม่?

ตอบ: จะมีประสิทธิภาพ หากเลือกใช้ ในขนาดที่เหมาะสม

 

Q2. ไอโอเร็กซ์เป็นแบบอุปกรณ์แบบ POU หรือ POE?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์สามารถใช้งานได้ทั้ง แบบ POU (Point of Use) และ POE (Point of Entry) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะ การใช้งาน และไอโอเร็กซ์ยังมีหลาก หลายรุ่นให้เลือกใช้งานให้เหมาะกับทุก สภาพต่างกัน

 

Q3. ไอโอเร็กซ์มีทิศทางน้ำเข้า- ออกสำหรับการติดตั้งหรือไม่?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ไม่มีทิศทางสำหรับการ ติดตั้ง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์แบบติดตั้ง สองทิศทาง (Bi-direction)

 

Q4. คุณใช้มาตรฐานอะไรสำหรับหน้า แปลน (Flange)?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ผลิตขึ้นด้วยหน้าแปล นมาตรฐานของ KS หรือเทียบเท่า JIS หรือสามารถสั่งผลิตตามมาตรฐานที่คุณ ต้องการ

 

Q5. ติดตั้งอย่างไร?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ผลิตขึ้นโดยมีแบบหน้า แปลนสำหรับติดตั้งกับท่อที่มีขนาดใหญ่ กว่า 32 มม. โดยการตัดท่อและขันสลัก เกลียวที่ยึดระหว่างหน้าแปลนให้แน่น หลังจากเชื่อมหน้าแปลนเพื่อติดตั้ง 

 

Q6. ไอโอเร็กซ์เป็นเทคโนโลยีของเกาหลีใช่หรือไม่?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ออกแบบคิดค้น พัฒนา และผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูงจาก ประเทศเกาหลี โดยผ่านการตรวจสอบ ควบคุม และวัดผลจากสถาบันชั้นนำของ โลกทั้งเกาหลี สหรัฐอเมริกา แคนนาดา และอีกหลายประเทศ

 

Q7. ทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ อย่างไร?

ตอบ: หลังจากติดตั้งเราสามารถวัดผล จากการใช้แผ่นทดสอบ Bacteria stripe test หรือใช้อุปกรณ์กล้องส่อง (Endoscope)ในท่อที่ด้านหน้าและด้าน หลังของอุปกรณ์ไอโอเร็กซ์ หรือวิเครา ะห์คุณภาพน้ำได้เปรียบเทียบ

 

Q8. มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหรือ ไม่?

ตอบ: สามารถส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ โดยมีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการเพิ่มเติม

 

Q9. การติดตั้งในอาคารทำอย่างไร? ตอบ: ไอโอเร็กซ์ มีทีมงานพร้อม ออกแบบวางระบบ และ จัดจำหน่ายผลิต ภัณฑ์ไอโอเร็กซ์ ส่วนงานบริการติดตั้ง หากทางลูกค้าไม่สะดวก ทางเรายินดี สามารถจัดหาทีมงาน ให้ได้โดยผ่านตัว แทนผู้ให้บริการติดตั้ง ทั้งนี้ค่าบริการติด ตั้งเป็นค่าบริการส่วนเพิ่มเติม ซึ่งจะอยู่ที่ ราคาประเมินในแต่ละหน้างานติดตั้งที่ แตกต่างกัน

 

Q10. ติดตั้งที่บ้านได้หรือไม่?

ตอบ: คุณสามารถติดตั้งไอโอเร็กซ์ รุ่น IOR-15N ที่บ้านได้ โดยติดตั้งผ่านตัว แทนจำหน่ายของเราได้ ติดต่อตัวแทน

                 

Q11. IOREX คล้ายกับระบบบำบัดน้ำ ด้วยแม่เหล็กหรือไม่?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ไม่มีแม่เหล็กอยู่ในอุ ปกรณ์ ซึ่งจะแตกต่างจากระบบบำบัดน้ำ แบบแม่เหล็กหรือระบบบำบัดน้ำโดยใช้ โลหะกัดกร่อน (Sacrificial anode) โปรดดูหลักการด้านบน (Q24, Q25) หรือดูตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ 

Q12. ไอโอเร็กซ์แตกต่างจากระบบ กรองน้ำกระด้าง ระบบกรอง RO หรือ ไม่?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์เป็นระบบบำบัดน้ำแบบ ไอออไนเซชั่น (Ionization) ซึ่งแตกต่าง จากโรงบำบัดน้ำ โดยระบบโรงบำบัด น้ำจะกรองเอาสิ่งแปลกปลอมในน้ำหรือ องค์ประกอบไดวาเลนต์ (Divalent) ออกไปทำให้น้ำบริสุทธิ์ แต่ระบบบำบัด น้ำแบบไอออไนเซชั่นเป็นอุปกรณ์ สำหรับจ่ายน้ำสะอาด ซึ่งช่วยป้องกันไม่ ให้น้ำบริสุทธิ์จากสำนักงานประปาเกิด การปนเปื้อนขึ้น เนื่องจากการเสื่อม สภาพหรือมลพิษของท่อน้ำประปาและ อุปกรณ์ในระบบจ่ายน้ำ ซึ่งจะมีความ แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำทั่วไปทุก ชนิด ที่ไม่ต้องใช้การกรอง สารกรอง และไม่ต้องใช้เคมีบำบัด (ดูตาราง เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์)

 

Q13. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่อพาร์ต เม้นท์ประมาณเท่าไร?

ตอบ: ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตาม ประเภทของอาคารและเราจำเป็นต้องรู้ ขนาดท่อน้ำเพื่อทำใบเสนอราคาได้ อย่างถูกต้อง

 

Q14. หลังจากการติดตั้งไอโอเร็กซ์แล้ว สนิมในท่อน้ำประปามีโอกาสหลุดรอด ออกมาได้อีกหรือไหม?

ตอบ: อาจเป็นไปได้ในบางกรณีซึ่งไม่ พบบ่อยนัก บางครั้งสนิมอาจก่อตัวขึ้นได้ หลังจากงานเดินระบบท่อประปา หรือ เมื่อไม่การใช้งานท่อเป็นเวลานาน ไอโอเร็กซ์จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีน้ำไหลภายในท่อและผ่านอุปก รณ์ไอโอเร็กซ์ ไอโอเร็กซ์ไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับกรองสิ่ง แปลกปลอม ดังนั้นสนิมอาจหลุดรอด จากท่อประกาเข้าไปในน้ำโดยส่วน ใหญ่เป็นเศษเหล็กที่หลุดออกจากท่อน้ำ ประปาเนื่องจากแรงกระแทก

 

Q15. อยากทราบหลักการทาง วิทยาศาสตร์?

ตอบ: คาร์บอนอิเล็กโทรดภายในไอ โอเร็กซ์ ทำหน้าที่เสมือนเป็นแบตเตอรี่ และอิเล็กโทรดทองแดงและอลูมินั่มใน ระบบบำบัดน้ำชนิด (Non-sacrificial) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างคาร์บอนอิเล็กโทรด จะทำให้เกิดแรงเหนี่ยวนำลอเรนท์ซ (Lorentz Force) ของขดลวดเหนี่ยวน ําจากการไหลของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และอิเล็กโทรดเหล่านั้นจะจับรวมกับอนุ ภาคต่างๆอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิด คริสตัลที่มีพลังงานพื้นผิวต่ำทำให้ปลด ปล่อยพลังงานได้ง่าย

F = qE + qvxB (นิวตัน) E: สนาม ไฟฟ้า, B: สนามแม่เหล็ก

อุปกรณ์ IOREX จะเพิ่มเอนโทรปี (Entropy) พลังงานผ่านการเหนี่ยวนำ สนามไฟฟ้าสถิตย์ โดยการเสียดสีและ แรงเฉือนระหว่างคาร์บอนชนิดพิเศษกับ น้ำ แล้วก่อตัวเป็นชั้นไฟฟ้าสองชั้น (Double layers) ที่ผิวรอยต่อระหว่าง ของเหลวกับของแข็ง (Zeta potential) และประจุไฟฟ้าบางส่วนที่ทำงานร่วมกับ ของเหลวจะช่วยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าสถิต เพื่อกำจัดสนิม คราบหินปูนและตะกรัน และสามารถขจัดคราบหินปูนในท่อได้ ระยะทางไกลจากจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ไอ โอเร็กซ์ ด้วยการเปลี่ยนคุณสมบัติของ น้ำผ่านสนามไฟฟ้าสถิตย์

 

Q16. หลักการของไอโอเร็กซ์คืออะไร ตอบ: เมื่อน้ำไหลผ่านอุปกรณ์ไอโอเร็กซ์ คุณสมบัติของน้ำจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำที่ มีไอออน เราเรียกว่า ไอออนแอคทิเว เต็ด (Ion activated water) ซึ่งเป็นผล จากประจุไฟฟ้าที่เกิดจากกระบวนการ ไอออนไนเซชั่น Ionization โดยเกิด ไฟฟ้าสถิตย์จากการถ่ายเทอิเล็กตรอน ผ่านแรงเสียดสีระหว่างน้ำกับแท่ง คาร์บอนชนิดพิเศษ (Turbulence jet) และกระแสไฟฟ้าแกลแวนิก (Galvanic current) และน้ำที่มีไอออนนี้จะไปช่วย ป้องกันและกำจัดสนิม คราบหินปูน และ เชื้อแบคทีเรีย สไลม์ ไบโอฟิล์มใน ท่อน้ำประปา

 

Q17. เป็นไปได้จริงหรือว่าสามารถเกิด แรงเสียดทานระหว่างน้ำกับวัตถุ?

ตอบ: มีแรงเสียดทานระหว่างของเหลว กับของแข็งเกิดขึ้น อย่างเช่นแรงเสียด ทานเกิดขึ้นเมื่อเราถูเส้นผมกับแผ่นพ ลาสติก เช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์ไอโอ เร็กซ์ซึ่งใช้คาร์บอนชนิดพิเศษ เป็นวัส ดุที่มีขั้วไฟฟ้า เพื่อช่วยเพิ่มแรงเสียดทาน ให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์สูงสุดนั่นเอง (ดูการ ทดลอง การมีขั้วไฟฟ้าของน้ำกับวัตถุ) 

 

Q18. ทำไมจึงกำหนดอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ 20 ปี?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ ไม่ใช่ระบบบำบัดน้ำ แบบใช้โลหะกัดกร่อน (Sacrificial anode) ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ บำบัดน้ำอื่นๆ ที่แม้ว่าคาร์บอนภายใน ผลิตภัณฑ์ไอโอเร็ก์อาจมีการเสื่อม สภาพได้บ้าง แต่มันก็ยังคงเป็นคาร์บอน ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติอยู่ภายในผลิต ภัณฑ์เช่นเดิม ซึ่งต้องใช้เวลานานมา กกว่าจะเสื่อมสลายไปตามความเร็วใน การไหลของน้ำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ไอโอ เร็กซ์สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 20 ปีโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพเลยหลัง จากติดตั้งครั้งแรก

 

Q19. สภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะ ทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด?

ตอบ: น้ำประปาไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอม ปนเปื้อน (ตะกอนตกค้างและอื่นๆ) และ เมื่อคุณพบสิ่งแปลกปลอมในน้ำ คุณควร ติดตั้งเครื่องกรองหรือตัวฟิลเตอร์กรองที่ ด้านหน้าทางเข้าของไอโอเร็กซ์ และจะทำให้อุปกรณ์ทำงานอย่างมีประ สิทธิภาพสูงสุด เมื่อน้ำไหลผ่านไอโอ เร็กซ์

 

Q20. เราจำเป็นต้องทำความสะอาด หรือบำรุงรักษาไอโอเร็กซ์หรือไม่ 

ตอบ: หากใช้งานเป็นประจำ ไม่จำเป็น ต้องทำความสะอาด เพราะไม่มีผลกระ ทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ ควรดูแลรักษาในอุณหมิติดลบ

 

Q21. ไอโอเร็กซ์ไม่มีองค์ประกอบที่เป็น อันตรายต่อร่างกายของเราใช่หรือไม่? 

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ได้รับการรับรองและ ผ่านการทดสอบความปลอดภัยในน้ำ ประปา NFS, FDA ประเทศ สหรัฐอเมริกา KOLAS ประเทศเกาหลี แล้ว และยังสามารถตรวจสอบได้จากข้อ มูลการวิเคราะห์น้ำในเมืองแทกูในประ เทศเกาหลีซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการวัด ผลอย่างละเอียด พบว่าไม่เป็นอันตราย ต่อร่างกาย

 

Q22. องค์ประกอบไดวาเลนต์ไม่เป็น อันตรายต่อร่างกายของเราใช่หรือไม่? 

ตอบ: องค์ประกอบไดวาเลนซ์ เช่น Fe, K, Ca, Mg ในน้ำนั้นไม่เป็นอันตรายต่อ ร่างกายของเรา น้ำบริสุทธิ์ที่ไปหล่อเลี้ยงพืชหรือสัตว์ ทำให้พืชหรือสัตว์เจริญเติบโตได้ไม่ดี เท่าที่ควร เนื่องจากขาดแร่ธาตุและสาร อาหารที่สำคัญในน้ำ น้ำบริสุทธิ์อาจไม่ ดีต่อร่างกายของเรานัก แต่น้ำที่มีแร่ธาตุ ในปริมาณที่เหมาะสมนั้นดีต่อร่างกาย ของเราแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม การมี

แร่ธาตุมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อ ร่างกายของเราได้เช่นกัน

 

Q23. สนิมและคราบตกะรันจะถูกกำจัด ออกไปที่ไหน?

ตอบ: สนิมหรือคราบตะกรันไม่ได้ถู กกำจัดออกมาเป็นกลุ่มก้อน แต่จะถูก เปลี่ยนอยู่ในรูปไอออนและละลายในน้ำ เป็นแร่ธาตุที่กลับเป็นคุณประโยชน์สา มารถดื่มได้ เนื่องจากมีแร่ธาตุแคลเซียม และแมกนีเซียม (Ca2+, Mg2+) ในปริ มาณที่เหมาะสมในเกณฑ์มาตรฐานน้ำ ดื่มการประปาและองค์การอนามัยโลก WHO2011 (ดูข้อมูลการวิเคราะห์น้ำ) และน้ำแร่ยังมีปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) และโพแทสเซียม (K) ในปริมาณเล็กน้อยที่เหมาะสมและมีประ โยชน์อีกด้วย แต่ในน้ำบริสุทธิ์เช่นน้ำที่ ผ่านกระบวนการ R.O. นั้นจะไม่มีองค์ ประกอบเหล่านี้ ซึ่งจะไม่มีประโยชน์ต่อ ร่างกาย (ศึกษาเพิ่มเติม WHO De- nutrient R.O.Water)

 

Q24. ตะกรันที่ถูกกำจัดออกมา จะออก มาเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ใช่หรือไม่? 

ตอบ: เมื่อคราบตะกรันถูกกำจัดออกมา แล้วหลังจากที่น้ำไหลผ่านอุปกรณ์ไอ โอเร็กซ์ โดยตะกรันจะไม่ออกมาในรูป แบบกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ แต่จะถูกแปร เปลี่ยนในรูปแบบแร่ธาตุไอออนขนาด เล็กมาก (0.0001-0.001 ไมครอน) และจะไหลออกมาในปริมาณที่เล็กน้อย มาก โดยสามารถตรวจะสอบได้ (ดูผล ทดสอบน้ำ)ในปริมาณที่เหมาะสมและ มีประโยชน์สำหรับการดื่มตาม (มาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO2011)

 

Q25. พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในน้ำ ประปา?

ตอบ: สิ่งแปลกปลอมโดยปกติจะถูก กรองออกด้วยระบบกรอง หรือฟิลเตอร์ที่ ส่วนน้ำขาออกของถังเก็บน้ำและบริเวณ ด้านหน้าของบูสเตอร์ปั๊ม ซึ่งตัวอุปกรณ์ ไอโอเร็กซ์ไม่มีอุปกรณ์ตัวกรองสิ่งแปลก ปลอม จีงไม่สามารถกรองสิ่งแปลก ปลอมได้ แนะนำให้ตรวจสอบหรือติดตั้ง อุปกรณ์กรองสิ่งแปลกปลอม

 

Q26. เรายังจำเป็นต้องติดตั้งเครื่อง กรองน้ำเพิ่มเติมสำหรับน้ำดื่มอีกหรือ ไม่?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ไม่มีไส้กรองแบบ เครื่องกรองน้ำ แต่คุณสามารถดื่มน้ำประ ปาที่ผ่านไอโอเร็กซ์ได้ ถ้าน้ำนั้นได้รับ การรับรองยืนยันความสะอาดจากการ ประปาว่าถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว จากขั้น ตอนการผลิตน้ำของการประปา ซึ่งมีแร่ ธาตุและคุณสมบัติที่เหมาะสม (มาตรฐานน้ำประปาองค์การอนามัยโลก WHO2011)

นอกจากนี้ คุณสามารถดื่มน้ำประปาที่ ไหลผ่านไอโอเร็กซ์ได้ หากคุณเคยดื่ม น้ำประปานั้นแล้วก่อนะทำการติดตั้ง ไอโอเร็กซ์ อย่างไรก็ตามหากคุณ ต้องการดื่มน้ำโดยตรงจากน้ำบาดาล เราแนะนำให้ทำการทดสอบคุณภา พน้ำก่อนเพื่อความมั่นใจ เพียงส่งน้ำ บาดาลไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยทาง เรามีบริการอำนวยความสะดวกจัดส่ง

แลปทดสอบให้ และนอกจากนี้ไอโอ เร็กซ์ ยังมีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อแบค ทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 

Q27. ไอโอเร็กซ์ มีคุณสมบัติสามาร ถกำจัดแคลเซียมหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ได้หรือไม่?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์มีบทบาท และหน้าที่ สำคัญในการพัดพาเอาแคลเซียมออก ไปในรูปแบบของไอออน โดยจะไม่ติด หรือสะสมอยู่ตามผนังท่อน้ำประปา และยังมีคุณสมบัติในการการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย (sterilization effect) โดยวิธี การไปทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ผ่านการชาร์จประจุไฟฟ้าด้วยวิธีการ (ionization) ของไอโอเร็กซ์ และกระ แสไฟฟ้าแกลแวนิก (Galvanic current) จากแรงเสียดทานภายใน รวมถึงคาร์บอนและทองเหลืองที่มีคุณ สมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย และนอกจา กนี้ยังมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรียชนิดทั่วไปและชนิดโคลอน บาซิลลัส

 

Q28. การก่อตัวของสนิมหรือคราบ ตะกรันจะแตกต่างกันไปตามชนิดของ ท่อน้ำใช่หรือไม่?

ตอบ: ท่อสแตนเลส ทองแดง พีวีซี หรือ พีอี จะเกิดสนิมหรือตะกรันได้ยาก อย่าง ไรก็ตามท่อสแตนเลสหรือท่อทองแดง อาจมีการสึกกร่อนได้ (ซึ่งอาจสึกกร่อน ช้ากว่าท่อเหล็ก) และอาจมีแบคทีเรีย ในรูปแบบสไลม์ ที่ดูเหมือนกับคราบ ตะกรัน ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ เป็น อันตรายต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคอีกด้วย โดยมา จากการสะสมตัวของแบคทีเรียในรูป แบบของสไลม์

 

Q29. ท่อสแตนเลส ทองแดง พีวีซี ฯลฯ ไม่มีปัญหาสนิมใช่หรือไม่?

ตอบ: ท่อที่ทำจากวัสดุดังกล่าวเป็นสนิม ได้ยาก แต่อย่างไรก็ดีท่อประปามักไม่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และไม่มีอนามัยที่ ดี เนื่องจากในท่อประปามักมีคราบ ต่างๆ อย่างเช่น คราบสะสมตามผนังท่อ ทั้งนี้ไอโอเร็กซ์ สามารถช่วยปกป้องไม่ ให้เกิดตะกรัน หินปูน สนิม เชื้อแบคที่ เรีย สไลม์ ไบโอฟิล์มสะสมภายในท่อ และช่วยป้องกันการสะสมโครเมียม คราบสะสมต่างๆ นอกจากสนิมและ คราบหินปูน

 

Q30. หากมีถังเก็บน้ำ เราควรจะติดตั้ง ไอโอเร็กซ์บริเวณตำแหน่งไหน?

ตอบ: หากคุณมีถังเก็บน้ำในอาคาร จะประเมินตำแหน่งจุดติดตั้ง ให้ประเมิน จากความจุของถังเก็บน้ำและปริมาณ การใช้น้ำในต่อละวัน โดยไม่ควรเก็บ น้ำที่มีไอออนในถังเก็บน้ำเกิน 72 ชั่วโมง และโดยส่วนใหญ่แล้ว เราขอ แนะนำให้ติดตั้งที่ท่อน้ำประปาในจุด ขาออกจากถังเก็บน้ำ (ส่วนหลังของบูส เตอร์ปั๊ม)

 

Q31. น้ำจะถูกแยกออกเป็นน้ำกรดหรือ น้ำด่างหรือไม่?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ ไม่ใช่อุปกรณ์แยกน้ำ ให้มีความเป็นกรด และแยกน้ำให้มี ความเป็นด่าง เช่น ด้วยวิธีการ Electrolysis แต่ไอโอเร็กซ์ เป็นอุปก

รณ์ที่สามารถทำให้น้ำมีไอออนโดยผ่า นกระบวนการไอออไนเซชั่น (Ionization) กลายเป็น H+ หรือ OH- ด้วยวิธีการเพิ่มไฟฟ้าสถิตย์อย่างต่อ เนื่องไปยัง H2O

 

Q32. เราจะจัดการกับคราบตะกรัน ภายใน IOREX ได้อย่างไร?

ตอบ: จะไม่มีคราบตะกรันก่อตัวภายใน IOREX

 

Q33. ไอโอเร็กซ์ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตอย่างไรบ้าง?

ตอบ: น้ำที่ผ่านไอโอเร็กซ์มีไอออนและ มีกลุ่มก้อนโมเลกุลขนาดเล็กลง micro/ nano cluster จำนวนมาก ซึ่งมีประโย ชน์ต่อสุขภาพทั้งคน สัตว์และ พืชพร รณจำนวนมาก โดยแต่ละเซลล์สามาร ถดูดซับน้ำที่มีกลุ่มก้อนโมเลกุล *micro/ nano cluster ที่เล็กลงได้ง่ายดายขึ้น และเพียงพอ จึงช่วยส่งเสริมการเจริญ เติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ พืช ดังนั้นยังสามารถช่วยบรรเทาอาการ โรคผิวหนังต่างๆให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะ อาการภูมิแพ้ผิวหนัง (atopy) หรือ ผิวหนังอักเสบ (dermatitis) และมีผลดี ต่อส่วนต่างๆของร่างกายด้วย อย่างไรก็ดีไอโอเร็กซ์ ยังไม่ถือเป็นอุป กรณ์ทดแทนการรักษาทางการแพทย์ ในการรักษาโรค แม้ว่าจะเห็นผลดี ก็ตาม

 

Q34. หากมีปริมาณแร่ธาตุในระดับต่ำ หรือไม่มีเลย จะยังมีประสิทธิภาพอยู่ หรือไม่?

ตอบ: เมื่อปริมาณแร่ธาตุในน้ำต่ำ หรือ ไม่มีเลย ประสิทธิภาพในการป้องกัน ตะกรันและสนิมจะเพิ่มมากขึ้น

 

Q35. ประสิทธิภาพของไอโอเร็กซ์จะยัง คงอยู่ไหม หากระยะทางความยาวท่อ เกินกว่าระยะที่กำหนด ในตารางคุณ สมบัติของผลิตภัณฑ์?

ตอบ: ประสิทธิภาพในการทำงานจะ ลดลงไป หากใช้กับท่อประปาที่มีระยะ ทางไกลเกินกว่าที่กำหนด ดูในตาราง คุณสมบัติ Effective range โดยเฉ พาะถ้าท่อประปาไม่อยู่ในแนวเส้นตรง เราจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มไอโอเร็กซ์เพิ่ม เติม โดยเฉพาะสำหรับจุดที่มีท่อแยกรูป ตัวที (T-branch) จำนวนมาก และจุดที่ มีความเร็วในการไหลต่ำ

 

Q36. ประสิทธิภาพเปลี่ยนไปตาม ความเร็วการไหลของน้ำหรือไม่?

ตอบ: ไอโอเร็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผล จากแรงเสียดทานกับน้ำ ดังนั้นแรงเสียด ทานจะเพิ่มขึ้นจากความเร็วของการไหล เพิ่มขึ้นนั่นเอง เมื่อแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลต่อระบบท่อน้ำ ดังนั้นเราขอ แนะนำให้คุณติดตั้งไอโอเร็กซ์ ไว้ด้าน ขาออกของบูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump)

 

Q37. น้ำที่มีไอออนจะเปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ เมื่อเก็บไว้ในถังเก็บน้ำ?

ตอบ: ไอออนน้ำ H+ และ OH- ที่มีประ จุเมื่อเมื่อผ่านไอโอเร็กซ์ มีแนวโน้มที่ จะกลับไปเป็นกลาง H2O ได้ หลังจาก เวลาผ่านไป 72 ชั่วโมง ดังนั้นหาก จำเป็นที่จะเก็บน้ำที่มีไอออนในถังเก็บ

เกิน 72 ชั่วโมง หรือไม่ได้ใช้น้ำในถัง เก็บน้ำเป็นเวลานาน แนะนำให้ติดตั้ง ไอโอเร็กซ์ไว้ท่อน้ำทางขาออกจากถัง เก็บน้ำแทน

 

Q38. จะเกิดอะไรขึ้น หากใช้ในระบบประ ปาที่มีแรงดันน้ำสูงมาก?

ตอบ: โดยทั่วไป แรงดันน้ำในระบบน้ำ ประปาทั่วไป คือ 10K ทั้งนี้แรงดันน้ำ จะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน แต่ โดยส่วนมากแรงดันน้ำจะอยู่ที่ไม่เกิน 6K หากคุณต้องการใช้งานกับอุปก รณ์ที่มีแรงดันน้ำสูงขนาด 20K เรามีไอ โอเร็กซ์แบบแรงดันสูงพิเศษ 20K คุณ สามารถสั่งแบบพิเศษได้

 

Q39. เศษตะกอน หิน ดิน โคลน ตกค้างที่ อยู่ในระบบท่อประปาจะสามารถกำจัด ออกได้หรือไม่?

ตอบ: IOREX เป็นอุปกรณ์สร้างไอ ออนน้ำ และแก้ไขปัญหาตะกรันหินปูน สนิม การผุกร่อน แบคทีเรีย สไลม์ และ ไบโอฟิล์มในระบบท่อน้ำ ไม่มีตัวกรอง เศษหิน ดิน โคลน และอื่นๆ ที่ตกค้างอยู่ ในท่อ ตัวอุปกรณ์จึงไม่สามารถกำจัด เศษตะกอน หิน ดิน โคลน ออกได้เอง เราเสนอแนะให้ติดตั้งตัวกรองตะกอน ก่อนที่จะติดตั้งไอโอเร็กซ์ เพื่อประสิทธิ ภาพที่สูงยิ่งขึ้น

Scroll Up