งานใหญ่ หรือ งานเล็ก ไอโอเร็กซ์พร้อมลุย!

งานใหญ่ หรือ งานเล็ก ไอโอเร็กซ์พร้อมลุย!

GS Caltex คือบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่ของเกาหลีใต้
ซึ่งท่อน้ำมีปัญหาตะกรัน สนิมและน้ำรั่วซึมจากการผุกร่อนของท่อในปริมาณสูงมาก

และเพื่อแก้ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
ทำให้ GS Caltex ตัดสินใจเลือกใช้ระบบปรับคุณภาพน้ำ IOREX
เพื่อแก้ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นทั้งหมด

โดยหลังการติดตั้งเพียง 1 สัปดาห์พบว่าปัญหาตะกรันและสนิมปนเปื้อนลดลง
รวมไปถึงปัญหาน้ำรั่วซึมลดลงมากถึง 41.5%!!!

 

IOREX ไอโอเร็กซ์ เครื่องบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ปรับสภาพน้ำ ปรับคุณภาพน้ำ  บำบัดท่อน้ำ ป้องกันสนิม ป้องกันตะกรัน ป้องกันท่อตัน สนิมในน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันสไลม์ ป้องกันไอโอฟิล์ม ป้องกันเชื้อโรค ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี

Scroll Up