ไบโอฟิล์มปนเปื้อนในน้ำอันตรายอย่างไร ?

ไบโอฟิล์มปนเปื้อนในน้ำ

ไบโอฟิล์มในท่อน้ำจัดเป็น 1 ในปัญหาที่เราทุกคนต้องเฝ้าระวัง เพราะเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับ ไบโอฟิล์ม นั้นทำอันตรายกับสุขภาพและร่างกายของเราได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้หากมีปริมาณไบโอฟิล์มที่สะสมมากเกินไปภายในท่อน้ำก็อาจจะก่อให้เกิดกาอุดตันภายในท่อจนนำมาซึ่งปัญหาน้ำต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

สรุปแล้ว ไบโอฟิล์มตามท่อน้ำ ส่งผลเสียและทำอันตรายอะไรกับเราได้บ้าง ? 

คำตอบก็คือ เมื่อไบโอฟิล์มก่อตัวขึ้นภายในท่อน้ำก็จะทำให้ท่อเกิดการอุดตันได้ง่ายขึ้นและยังเป็นที่สะสมของแบคทีเรียอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อไบโอฟิล์มมีจำนวนมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะหลุดมากับกระแสน้ำที่ไหลผ่านภายในท่อ จนทำให้ตัวเราเองหรือแม้กระทั่ง สัตว์ พืชต่าง ๆ ได้รับบแคทีเรียที่มากับไอโอฟิล์มเข้าร่างกายไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งหากร่างกายมีการสะสมแบคทีเรียเป็นจำนวนมากย่อมส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายแย่ลงได้ในอนาคต 

 สำหรับวิธีกำจัดและจัดการไบโอฟิล์มภายในท่อน้ำ ส่วนใหญ่มักนิยมการ ล้างท่อโดยกรดที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อล้างไบโอฟิล์มออกจากท่อหรือไม่ก็ใช้ คลอรีนไดออกไซด์ ล้างเชื้อโรคและทำความสะอาดภายในท่อน้ำ ซึ่งทั้ง 2 วิธีแม้จะได้รับความนิยมแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงและไบโอฟิล์มก็อาจจะก่อตัวซ้ำได้อีกในอนาคต 

 แต่ถ้าคุณติดตั้ง IOREX อุปกรณ์ปรับคุณภาพน้ำภายในท่อส่งน้ำของที่พักอาศัยและธุรกิจของคุณ ด้วยการทำงานของ IOREX ก็จะทำให้คราบไบโอฟิล์มที่ติดแน่น คราบสนิม คราบตะกรัน และ ปัญหาน้ำอื่น ๆ หมดไปโดยปราศจากการใช้สารเคมีและไม่ต้องบำรุงรักษาให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็น 

ปัญหาน้ำจัดการได้ด้วย IOREX ศึกษาข้อมูล – สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

https://iorexthailand.business.site Line@: @iorexthailand Tel: 02 249 0311 Mobile:  099 253 2663

 

IOREX ไอโอเร็กซ์ เครื่องบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ปรับสภาพน้ำ ปรับคุณภาพน้ำ บำบัดท่อน้ำ  ทำให้น้ำสะอาด ป้องกันสนิม ป้องกันตะกรัน ป้องกันท่อตัน สนิมในน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันสไลม์ ป้องกันไบโอฟิล์ม ป้องกันเชื้อโรค ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี

 

Scroll Up