Contact

ที่ตั้งสำนักงาน : iorex Thailand

25/1 ซอย พระยาพิเรนทร์ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: (+66) 02 249 0311

มือถือ: (+66) 099 253 2663

อีเมล์: info@iorexthailand.com

Office: iorex Thailand

25/1 Soi Prayapiren, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel: (+66) 02 249 0311

Mobile: (+66) 099 253 2663

Email: info@iorexthailand.com

ไลน์แอด : @iorexthailand

เพิ่มเพื่อน

IOREX ไอโอเร็กซ์ เครื่องบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ปรับสภาพน้ำ ปรับคุณภาพน้ำ บำบัดท่อน้ำ  ทำให้น้ำสะอาด ป้องกันสนิม ป้องกันตะกรัน ป้องกันท่อตัน สนิมในน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันสไลม์ ป้องกันไอโอฟิล์ม ป้องกันเชื้อโรค ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี

Scroll Up