รับตรวจคุณภาพน้ำ

แบบฟอร์มเพื่อขอรับการตรวจคุณภาพน้ำ

1.ส่งข้อมูลให้ทางทีมงานโอโอเร็กซ์
2.ทางทีมงานตรวจสอบข้อมูล เพื่อรับการพิจารณา
3.ทางทีมงานจัดส่งภาชนะขนาด 1 ลิตร และวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทดสอบ
4.ลูกค้าเก็บตัวอย่างน้ำ
5.ลูกค้าส่งตัวอย่างน้ำกลับมา (โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
6.ทางทีมงานวัดผล และวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
7.แจ้งผลกลับทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์


บริษัทโรงงานปศุสัตว์ฟาร์มเกษตรโรงแรมโรงพยาบาลคอนโดสระว่ายน้ำระบบทำความเย็นบ้านที่พักอาศัย


น้ำประปาน้ำบาดาลอื่นๆ


หมายเหตุ : เป็นข้อมูลอ้างอิงใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น ถ้าลูกค้าต้องทราบผลทดสอบโดยละเอียดแม่นยำมากขึ้น โปรดส่ง Lab ทดสอบน้ำมาตรฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านไลน์ @iorexthailand

เพิ่มเพื่อน

 
 

Scroll Up