ประเภท iorex

อันตรายที่คาดไม่ถึงจาก “สารปนเปื้อน” ในน้ำดื่ม

ร่างกายของเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักมากถึง 70% ซึ่งการดื่มน้ำให้เพียงพอ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อให้น้ำไปช่วยบำรุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเรา แต่ทั้งนี้ในน้ำที่เรากินนั้น 

Scroll Up