เพราะ ‘น้ำ’ สำคัญและจำเป็นกับทุกชีวิตมากกว่าที่คิด!

iorexปรับสภาพน้ำ

เพราะ ‘น้ำ’ สำคัญและจำเป็นกับทุกชีวิตมากกว่าที่คิด!
WIS Company จึงเชื่อมั่นและไว้วางใจใน IOREX 
ในการเพิ่มคุณภาพน้ำภายใน Home/office เพื่อใช้ในการอุปโภค/บริโภค 
และ ‘การเลี้ยงปลา’ 

โดยก่อนการติดตั้ง IOREX นวัตกรรมระดับโลกเพื่อปรับคุณภาพน้ำ 
WIS Company มีตู้ปลาในออฟฟิศจำนวน 3 ตู้ ซึ่งต้องใช้น้ำปริมาณมาก
แต่ก่อนพบปัญหาปลามีโรคเชื้อรา เกล็ดทอง และแบคทีเรีย
และพบปัญหาน้ำที่ค้างท่อก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรีย และไบโอฟิล์ม
ที่ฝังตัวอยู่ในระบบท่อน้ำ ทำให้น้ำที่ออกมารู้สึกถึงความปนเปื้อน 
ซึ่งมีคุณภาพไม่ดี แน่นอนอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง ‘สุขภาพคน’ และ ‘สุขภาพของปลา’
จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องกรอง และระบบกรองน้ำคุณภาพสูง และสารเคมีกรองน้ำ อยู่ตลอดเวลา 
เพื่อให้ได้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มากและต่อเนื่อง 

การเข้ามาของ IOREX จึงตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาน้ำของ WIS Company
หลังจากติดตั้งไปเพียงไม่กี่สัปดาห์มีการทดสอบวัดผล 
ปรากฏว่า จำนวนเชื้อแบคทีเรียและไบโอฟิล์มที่ฝังตัวยาวนานในระบบท่อลดลงอย่างมาก
น้ำมีความใสมากขึ้น
จากอัตราการลดลงของแบคทีเรียหลังจากการทรีทเม้นท์เช่นนี้ ในเวลาอีกไม่นาน 
ระบบท่อและคุณภาพน้ำก็จะสะอาดปราศจากไบโอฟิล์มที่เป็นสาเหตุหนึ่งของแบคทีเรีย
ที่สามารถก่อให้เกิดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในท่อน้ำ
และลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงสารเคมีกรองน้ำอีกต่อไป

WIS Company เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย และพิสูจน์คุณภาพจริง
…แล้วเราล่ะ ใช้น้ำคุณภาพแบบไหนกันอยู่? 
มาเป็นชุมชนสุขภาพดีกับ ไอโอเร็กซ์ ระบบปรับสภาพน้ำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยที่ไม่มีค่าบำรุงรักษาใดๆ สามารถงานใช้ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี!

IOREX เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และผ่านมาตฐาน NSF และ ANSI ยังได้รับการยอมรับติดตั้งในการประปาชั้นนำของโลก
ในการประปาประเทศเกาหลี (K Water) รวมไปถึงการประปาสหรัฐอเมริกา (ASUS/ASW)

ปัญหาน้ำต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแก้ไข
และ #IOREXTHAILAND คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่คุณตามหา!

 

IOREX ไอโอเร็กซ์ ครื่องบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ปรับสภาพน้ำ ปรับคุณภาพน้ำ  บำบัดท่อน้ำ ป้องกันสนิม ป้องกันตะกรัน ป้องกันท่อตัน สนิมในน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันสไลม์ ป้องกันไอโอฟิล์ม ป้องกันเชื้อโรค ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี

Scroll Up