front-site

IOREX ไอโอเร็กซ์อุปกรณ์ปรับคุณภาพน้ำ
แนวทางธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งช่วยให้สิ่งมีชีวิตเติบโต มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

เทคโนโลยีขั้นสูง
นวัตกรรมสร้างสรรค์คุณภาพน้ำเพื่อชีวิต

IOREX ไอโอเร็กซ์จัดการปัญหา
ข้อกังวลของคุณภาพ “น้ำ”
ที่เกิดขึ้นด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้เคมี ไม่ต้องการบำรุงรักษา
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำให้คุณปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายลงได้
ซึ่งช่วยให้สิ่งมีชีวิตเติบโต ให้มีสุขภาพที่ดี 
เป็นระบบปรับคุณภาพน้ำที่ดีพร้อมสำหรับคุณ
และธุรกิจที่ก้าวล้ำในปัจจุบัน

Enjoy the heathy water

What is iorex ?

ไอโอเร็กซ์ เป็นนวัตกรรมปรับสภาพน้ำ
ด้วยวิธีไอออนไนเซซั่น ที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์
ด้วยคาร์บอนชนิดพิเศษ CarbonNanotube
ได้รับการออกแบบวิจัยพัฒนาโดย
บริษัท ไอโอเร็กซ์ จำกัด ประเทศเกาหลี

THE DEVICES | คุณลักษณะ

คุณลักษณะอุปกรณ์


IOREX ไอโอเร็กซ์ เป็นนวัตกรรมปรับสภาพน้ำและคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นได้ ด้วยวิธีไอออนไนเซชั่น ที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ด้วยคาร์บอนชนิดพิเศษ CarbonNanotube สามารถแก้ไขปัญหาภายในระบบท่อทุกชนิด โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

สามารถป้องกัน และกำจัดสลาย สนิม ตะกรัน หินปูน แบคทีเรีย (ไบโอฟิล์ม/สไลม์) ดูดซับสารพิษโลหะหนัก และเพิ่มคุณภาพน้ำ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติพิเศษน้ำที่อ่อนโยนด้วย “คลัสเตอร์น้ำที่เล็กลง” และ “ไอออนแอคทิเวท” ที่ส่งไปในระบบท่อส่งน้ำ ทำให้น้ำมีความสมดุลย์ต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สามารถใช้ในการควบคุมคุณภาพ ต้นทุนในภาคธุรกิจ อสังหาฯ เกษตร ปศุสัตว์ หรือแม้ในครอบครัวที่พักอาศัย

BENEFITS | ประโยชน์

ประโยชน์ ใช้สอย


ไอโอเร็กซ์ IOREX เป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในท่อ  อาทิ สนิม ตะกรัน แบคทีเรีย การผุกร่อนรั่วซึมของท่อ และช่วยปรับคุณภาพน้ำที่ส่งออกให้มีคุณภาพสูงสุด

ไอโอเร็กซ์สามารถป้องกัน และกำจัด/สลาย สนิม ตะกรัน หินปูน แบคทีเรีย (ไบโอฟิล์ม/สไลม์) พร้อมทั้งทำให้น้ำมีความอ่อนโยนจากขนาดคลัสเตอร์ของน้ำที่เล็กลง ทำให้น้ำมีแรงตึงผิวลดลงสามารถซึมผ่านเซลล์ผิวได้ดี และยังดูดซับสารพิษโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคาร์บอนชนิดพิเศษ CarbonNanotube น้ำที่ผ่านไอโอเร็กซ์ยังมีคุณสมบัติพิเศษ  “ไอออนแอคทิเวท” Ion-Activated Water ที่ส่งผ่านไปในระบบท่อน้ำประปา ทำให้น้ำมีความสมดุลย์ต่อสิ่งมีชีวิต เติบโดมีสุขภาพที่ดี เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว และรวมถึงใช้ในการควบคุมคุณภาพและต้นทุนในภาคธุรกิจ

ประโยชน์ของ IOREX

 • ป้องกัน กำจัดสลาย ตะกรัน (หินปูน) Ca2+, Mg2+, Mn2+ ในระบบท่อ / หัวฉีดพ่นน้ำ / Boiler / Cooling tower
 • ป้องกัน กำจัดสลาย สนิม ในระบบท่อ รวมถึง  สนิมแดง / สนิมเขียว / สนิมสีฟ้า
 • ป้องกัน กำจัด ไบโอฟิล์ม-แบคทีเรีย ในระบบท่อ
 • กำจัดและยับยั้งเชื้อโรคในน้ำ  (เช่น E.coli หรือ Legionella)
 • เพิ่มคุณภาพน้ำ ความใส สี กลิ่น รส สัมผัส
 • ลด / ดูดซับโลหะหนักที่ปนเปื้อนมาในน้ำ
 • ใช้แทนเครื่องระบบทำน้ำซอฟ Softening  (เช่น Ion exchange resin)
 • ช่วยทำให้ระบบเครื่อง RO-Reverse Osmosis ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการนำความร้อน / ทำความเย็น  (การกำจัดตะกรัน)
 • เพิ่มประสิทธิภาพการไหล / แรงดันของระบบน้ำคงที่สม่ำเสมอ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการต้องเปลี่ยนท่อใหม่
 • ลดต้นทุนในการใช้เคมี  (Chlorine, Salt, Resin, Anti-scale)
 • ทำให้น้ำอ่อนโยน (Soft water) ดูดซึมสู่เซลล์ผิวได้ง่าย
 • ประหยัดการใช้ สบู่ แชมพู และ detergent ลง
 • ช่วยเรื่องโรคผิวหนัง และลดภูมิแพ้ผิว
 • เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตในพืช ลดเวลาเก็บเกี่ยวโดยกระตุ้นการสังเคราะห์แสง และ Carbon Dioxide assimilation
 • เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตในสัตว์
 • เพิ่มความต้านทานต่อโรคพืช และสัตว์
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม True Eco-friendly
SAVINGS | ลดค่าใช้จ่าย

ความประหยัด ลดตุ้นทุน การบำบัดน้ำ


ในด้านของการติดตั้ง  IOREX ติดตั้งด้วยระยะเวลาที่สั้น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสถานที่น้อยที่สุด รวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้เป็นอย่างมาก โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้เคมี โดยไม่ต้องบำรุงรักษา

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอย่างมาก เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนท่อ สารเคมีบำบัดน้ำ ซึ่งตอบโจทย์สำหรับทุกสถานประกอบการ ที่ต้องใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ ทั้งต่อการอุปโภค และการบริโภค ไอโอเร็กซ์สามารใช้ได้ยาวนานกว่า 20 ปี

 

 • เพิ่มคุณภาพ   น้ำประปา และยึดอายุท่อประปาได้ยาวนานมากกว่า 20 ปี
 • ลดค่าใช้จ่าย   ในการเปลี่ยนท่อเหล็กภายในอาคารทั้งหมด ที่เป็นสนิม (สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า >5-10 ล้านบาท โดยเฉพาะในอาคารสูง)
 • ลดค่าใช้จ่าย   การบำรุงรักษาท่อ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่เป็นตะกรัน (โดยเฉพาะในน้ำบาดาล) ทำให้เกิดปัญหาการอุดตัน และคราบหินปูน
 • ลดค่าใช้จ่าย   ค่าพลังงาน Energy ทำความร้อน/ความเย็น ได้มากถึง 5-8%
 • ลดค่าใช้จ่าย   ยกเลิกการใช้เครื่องทำน้ำซอฟ soft และ เกลือเรซิ่นตลอด 20 ปีที่ใช้ โดยทดแทนการใช้เครื่อง ion exchange resin
 • ลดค่าใช้จ่าย   ในการใช้เคมีในกลุ่ม คลอรีน ได้ถึง 60-85%
 • ลดค่าใช้จ่าย   เรซิ่น และเคมีป้องกันตะกรัน ได้ถึง 100%
 • ลดปัญหา   การร้องเรียนนำ้ประปามีคุณภาพเปลี่ยนไป (แย่ลง) สี กลิ่น โลหะหนักปนเปื้อน จากสนิม/ตะกรัน/แบคทีเรีย ในท่อ
 • เพิ่มคุณภาพ   ฟาร์มเกษตร ยืดเวลาการเก็บรักษาความสดใหม่ในจัดเก็บและขนส่งให้นานขึ้น 
 • ลดค่าใช้จ่าย   ฟาร์มเกษตรปริมาณการใช้เคมีเกษตรได้อย่างมากเนื่องจากเพิ่มความต้านทานต่อเชื้อโรค
 • ผลผลิตเพิ่ม   ฟาร์มเกษตรมากถึง 15 เปอร์เซ็นต์ โดยช่วยการการสังเคราะห์ของได้ดีขึ้นแร่ธาตุดูดซึมผ่านรากได้ดี
 • ผลผลิตเพิ่ม   ปศุสัตว์ผลผลิต feed ratio ที่ดีขึ้น เพราะช่วยในเรื่องการย่อยอาหารและดูดซึมแร่ธาตุ ลดอัตรา Oxidative stress / ลดความเป็นกรดในเลือด Blood pH / ลดไขมันในเลือด Colesterol เช่น ไก่
 • ผลผลิตเพิ่ม   ปศุสัตว์ผลผลิต น้ำหนัก ที่มากขึ้นถึง 10%
 • ลดค่าใช้จ่าย   ปศุสัตว์ลดอัตราการสูญเสียมากถึง 40% เนื่องจากเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานโรคเพิ่มขึ้น
 • ลดภาวะโลกร้อนจากการลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นทั้งหมด
PROCESS | หลักการทำงาน

หลักการทำงาน


เมื่อน้ำผ่าน ระบบการทำงานของ IOREX จะมีคุณสมบัติสามารถสร้างพลังงานด้วยตัวเอง (Self Generated-power) จากการชนของโมเลกุลน้ำกับแท่งคาร์บอนชนิดพิเศษ (Carbon Nanotube) เกิดกระบวนการแปรปรวนเสียสมดุลย์ของน้ำทำให้มีเอนโทรปีเพิ่มขึ้นตามกฏ Thermodynamic เรียกกระบวนการนี้ว่า Turbulence Jet 

และทำให้เกิดการแตกตัวเพิ่มจำนวนของกลุ่มคลัสเตอร์น้ำที่มากขึ้น (30-300 clusters x H2On) คลัสเตอร์น้ำที่มากขึ้นแต่ละคลัสเตอร์น้ำมีขนาดเล็กลง (H2O(4)-H2O(6)/cluster) เราเรียกกระบวนการนี้ว่า Micro/Nano bubble เมื่อคลัสเตอร์น้ำขนาดเล็กจำนวนมากทำให้เกิดพื้นผิวโมเลกุลน้ำที่มากขึ้น เมื่อโมเลกุลของน้ำเสียดทานบนผิวสัมผัสของคาร์บอนชนิดพิเศษ (Carbon Nanotube) ทำให้น้ำเกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่มีประจุไอออน (Small Zeta-potential) ที่พื้นผิวรอบโมเลกุลของน้ำ (Electrical Double Layer) 

เมื่อน้ำที่มีไอออนบนพื้นผิวไหลผ่านส่วนที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าจากขั้วแอโนดขนาดเล็ก/สู่ขั้วแคโทดขนาดใหญ่เรียกกระบวนการนี้ว่า Galvanic Current ทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานอิเล็คตรอนจากแอโนดสู่แคโทด และผ่านสู่น้ำกลายเป็น “น้ำไอออนแอตทิเวตเต็ด” (Ion-Activated water) และมีการแยกตัวเป็น H+ และ OH- 

 

5 เคล็ดลับรักษาคุณภาพ “น้ำ”

น้ำ จัดเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในทาง บริโภค หรือ อุปโภค ซึ่งการรักษาคุณภาพน้ำตัวเราเองก็สามารถทำได้ด้วย 5เคล็ดลับรักษาคุณภาพน้ำ ดังต่อไปนี้

อันตรายที่คาดไม่ถึงจาก “สารปนเปื้อน” ในน้ำดื่ม

ร่างกายของเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักมากถึง 70% ซึ่งการดื่มน้ำให้เพียงพอ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเพื่อให้น้ำไปช่วยบำรุงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเรา แต่ทั้งนี้ในน้ำที่เรากินนั้น 

IOREX ช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้อย่างไร ?

หลายคนอาจสงสัยว่าการติดตั้ง IOREX เข้ากับท่อประปาเพื่อให้น้ำที่เราจะนำมาใช้มีคุณภาพที่ดีนั้นจะช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจได้อย่างไร ? หากสงสัยเราก็หาคำตอบมาเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า “คิดไม่ผิด” ที่เลือกใช้ IOREX

ภาพการติดตั้ง iorex ในงานต่างๆ

IOREX ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ประหยัดเวลา และลดต้นทุนการใช้แรงงาน

ใบรับรองจากสถาบันต่างๆ Certificate for IOREX

 

ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาท่อ

ปัญหาต่างๆ เช่น สนิมในท่อ คราบหินปูน น้ำมีกลิ่นเหม็น ฯลฯ

Scroll Up