4 โรคเสี่ยงจากการบริโภค “น้ำไม่สะอาด”

น้ำในแก้วที่ว่า “ใส”
ไม่ได้แปลว่าจะต้อง “สะอาดและปลอดภัย”
เพราะน้ำที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันนั้น 
มีโอกาสเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสารอันตรายต่าง ๆ

ซึ่งหากร่างกายรับเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ก็มีโอกาสให้เกิดเป็นโรคเหล่านี้ได้

1.#โรคอุจจาระร่วง
เกิดขึ้นได้จากการที่ร่างกายรับเชื้อโรค
ที่ปนอยู่ในน้ำ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส
จนทำให้มีการถ่ายเหลว ถ่ายเป็นมูกเลือด
โดยมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง
คือ เสียชีวิต

2.#โรคบิด
เกิดจากการรับเชื้อบิดที่มีอยู่ใน แบคทีเรีย
จากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด จนทำให้เกิดการ
ถ่ายอุจจาระบ่อย ถ่ายไม่สุด และ มีไข้

3.#อหิวาตกโรค
ต้นเหตุเหมือนสองโรคก่อนหน้านี้
โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือ
การถ่ายเหลวเป็นจำนวนมาก ไม่มีอาการปวดท้อง
แต่อาจมีการอาเจียนบ้างหนักเบา
ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

4.#โรคไทฟอยด์
โรคร้ายแรงสำหรับเด็กและผู้ใหญ่บางคน
ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด
โดยหากเป็นโรคนี้จะมีไข้สูง ปวดศรีษะ
ปวดตามร่างกาย บางรายอาจมีอาการท้องผูก
หรือท้องเสียได้อีกด้วย

การดื่มน้ำที่ไม่มั่นใจว่าสะอาด
อาจทำให้ร่างกายและสุขภาพของเรา
และครอบครัวแย่มากกว่าที่คิ

ป้องกันไว้ดีกว่าต้องมาตามนั่งแก้
ด้วยการติดระบบบำบัดน้ำ IOREX
เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าเราจะได้รับ
“น้ำคุณภาพดี” ปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ

IOREX ไอโอเร็กซ์ เครื่องบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ปรับสภาพน้ำ ปรับคุณภาพน้ำ  บำบัดท่อน้ำ ทำให้น้ำสะอาด ป้องกันสนิม ป้องกันตะกรัน ป้องกันท่อตัน สนิมในน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันสไลม์ ป้องกันไอโอฟิล์ม ป้องกันเชื้อโรค ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี

Scroll Up