4 ข้อได้เปรียบจากการติดตั้ง IOREX 

4 ข้อได้เปรียบจากการติดตั้ง IOREX

4 ข้อได้เปรียบจากการติดตั้ง IOREX 

อุปกรณ์ IOREX นั้นสามารถใช้ได้กับสถานที่ที่ต้องการใช้น้ำคุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มงานอาชีพปศุสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย และ เกษตรกรรม ซึ่งแต่ละอาชีพจะได้รับประโยชน์และมีข้อได้เปรียบจากการติดตั้งอุปกรณ์ IOREX ที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้ 

อุตสาหกรรม 

ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบท่อ อุปกรณ์และเครื่องมือตามจุดต่าง ๆ รวมไปถึง เครื่องมือและเครื่องจักรภายในงานโรงงานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเท และนำพาความร้อน ป้องกันความเสียหายและลดทอนประสิทธิภาพซึ่งเกิดจากคราบตะกรัน ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระยะยาว 

 ฟาร์มปศุสัตว์ 

สัตว์ที่ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำที่ผ่านอุปกรณ์ IOREX จะทำให้เจริญเติบโตได้ไวขึ้น สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น สร้างผลผลิตได้มากขึ้น ลดอัตราการตายจากการมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ และทำให้ผลผลิตที่ส่งออกมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

 เกษตรกรรม 

ช่วยส่งเสริมให้พืชมีการเติบโตที่ดีขึ้นจากการที่แร่ธาตุสามารถซึมผ่านรากได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดอัตราการใช้สารเคมีเนื่องจากพืชมีความทนทานต่อโรคต่าง ๆ รวมทั้งช่วยให้ผลผลิตที่ออกมาดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อาคาร สำนักงาน ที่พักอาศัย 

นอกจากจะมีน้ำคุณภาพดีไว้ใช้บริโภคแล้วยังทำให้การอาบน้ำสนุกมากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดการปัญหาน้ำของ IOREX จะช่วยกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้อย่างหมดจด ส่งผลให้การอาบน้ำสามารถทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกมากยิ่งขึ้นและยังช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

อุปกรณ์ปรับสภาพน้ำ IOREX ติดที่ไหนก็จบทุกปัญหาน้ำ ติดตั้งเพียงครั้งเดียวใช้ได้ยาวนานถึง 20 ปี! ไม่ต้องจ่ายแพง ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ไม่ต้องบำรุงรักษา ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้งานง่าย ติดตั้งไม่ยุ่งยาก ติดก่อน ได้ใช้น้ำคุณภาพดีก่อน ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel: 02 249 0311 หรือ Mobile:  099 253 2663

IOREX ไอโอเร็กซ์ เครื่องบำบัดน้ำ เครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ ปรับสภาพน้ำ ปรับคุณภาพน้ำ บำบัดท่อน้ำ  ทำให้น้ำสะอาด ป้องกันสนิม ป้องกันตะกรัน ป้องกันท่อตัน สนิมในน้ำ ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันสไลม์ ป้องกันไบโอฟิล์ม ป้องกันเชื้อโรค ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี

Scroll Up