โรงงาน

Scale | ตะกรัน ปัญหาปวดหัวของท่อในโรงงาน/นิคมฯ ไอโอเร็กซ์ สามารถแก้ไขอย่างง่ายดาย

ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมส่วนมากในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด คือ ปัญหาตะกรันหินปูนซึ่งก่อตัวอย่างรวดเร็วภายในท่อ ทีมงานดูแลระบบต้องใช้แรงงานทั้งหมดไปเพื่อแก้ไขปัญหาหนักเหล่านี้ ซึ่งตอนนี้ IOREX มีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาตะกรัน

ถ้าเราไม่กำจัด ตะกรัน ออก
SCALE | ตะกรัน คล้ายกับมะเร็งหรือคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งในโรงงาน/นิคมฯ จำเป็นที่ต้องถูกกำจัดออก ในเวลาเดียวกันตะกรันก่อปัญหาต่อไปนี้ในแต่ละไลน์ท่อส่งน้ำ

ลดทอนอายุการใช้งานของแต่ละโปรเซส/เครื่องจักรในโรงงาน
สูญเสียประสิทธิภาพความร้อน/เย็น และเพิ่มการใช้พลังงานเชื้อเพลิง โดยเฉพาะใน Boiler/Cooling/Heat exchanger
หยุดโปรเซส/เครื่องจักร เนื่องจากเกิดความผิดปกติของการทำงาน
อัตราการรั่วซึมของท่อน้ำที่เพิ่มมากขึ้น

การตัดสินใจใช้ IOREX สำหรับเหตุผลเหล่านี้!

โรงงาน/นิคมฯ ส่วนนึงยังใช้น้ำที่ยังคงมีความกระด้างสูง เช่น น้ำบาดาล “ตะกรัน/หินปูน” เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความกระด้าง การยืดอายุการใช้งานท่อส่งน้ำ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการ บำรุงรักษา และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้น เพียงเลือกติดตั้งระบบ IOREX
ประสิทธิภาพความร้อนของ Boiler หม้อไอน้ำ “ต่ำ” และค่าใช้จ่ายในการจัดการ “สูงขึ้น” จากสารเคมีเนื่องจากมีตะกรันเป็นจำนวนมากเกาะอยู่ในหม้อไอน้ำ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat exchager – ประสิทธิภาพ “ลดลง” เนื่องจากตะกรันปิดกั้นภายในของท่อและ “ลำบาก” ในการบำรุงรักษา
ท่อส่งน้ำ Water pipe line – “สนิม และ ตะกรัน” ทำให้เกิดการ “รั่ว” และหาจุดรั่วได้ยาก รวมถึงการ “อุดตัน”
เครื่องจักรในโปรเซสงานต่าง ๆ – ต้อง”หยุด” กระบวนการทำงานเนื่องจากท่ออุดตัน และเครื่องจักรเกิด ”ความผิดปกติ/ชำรุดเสียหาย”

ตอนนี้ มาดูลองผลลัพธ์ที่ทำได้จริงของ IOREX
ผลลัพธ์ของเราดีมากอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับโลก
IOREX สามารถแก้ปัญหาและข้อกังวลใจที่เคยค้างคามายาวนาน IOREX สามารถจัดการปัญหา “สนิม” และ “ตะกรัน” ให้กับโรงงาน/นิคมฯ แต่ละแห่งได้
กำจัดและป้องกัน “สนิม/ตะกรัน” ไม่ให้เกิดใน Boiler หม้อไอน้ำ Heat Exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และ Water pipeline ไลน์ท่อส่งน้ำ
“เพิ่มประสิทธิภาพ” ความร้อนสูงสุดในส่วน โปรเซส/เครื่องจักรที่เคยมีปัญหาประสิทธิภาพความร้อน
“ลดอัตราการรั่วไหล” ของท่อให้น้อยลงที่สุด
“กำจัดความผิดปกติ” บ่อยครั้งเนื่องจากปัญหา ตะกรัน

ค้นพบทางใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า!! IOREX
บ่อยครั้งที่เราใช้สารเคมีจำนวนมากเกินไปเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพน้ำระบบท่อน้ำภายในที่พัก อาคาร โรงแรม อพาร์ทเมนท์ และคอนโด เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับในบางครั้งว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องยาก ขณะนี้ IOREX สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า! ไม่ใช้เคมี! และไม่กลับมาเป็นอีก

IOREX สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดในระบบท่อส่งน้ำ water pipeline
ปัญหาในระบบท่อประปาส่งน้ำไม่เพียงแต่คุณภาพน้ำที่ต่ำลงจากการปนเปื้อน สนิมเหล็ก/ตะกรัน แต่ยังมีเรื่องของสนิมฟ้า/สนิมเขียว สนิมของท่อทองแดง โครเมียมบนพื้นผิวท่อสแตนเลส และไบโอฟิล์มแบคทีเรีย (Bacteria/Slime) รวมถึงโลหะหนักปนเปื้อน จะได้รับการแก้ไขทั้งหมด

หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง IOREX
สนิม / ตะกรัน / ไบโอฟิล์มแบคทีเรีย จะทำให้อายุการใช้งานของท่อน้ำสั้นลงและค่าใช้จ่ายในการจัดการสำหรับการกำจัดสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นตามความหนาที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นในท่อ จะต้องกำจัดออกและทำการป้องกัน ปัญหาต่อไปนี้จะได้รับการแก้ไข
นำ้ประปามีคุณภาพเปลี่ยนไป (แย่ลง) สี กลิ่น โลหะหนักปนเปื้อน จากสนิม/ตะกรันในท่อ
ประสิทธิภาพความร้อนลดลง และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงขึ้น เช่นใน เครื่องทำน้ำร้อน ระบบหล่อเย็นอาคาร
สุขภาพผู้ใช้น้ำมีสุขภาพที่แย่ลง
ค่าบำรุงรักษาเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการรั่วไหลของน้ำในท่อ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ำประปาโดยการติดตั้ง IOREX
ประสิทธิภาพของ IOREX นั้นอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมเดียวกับในระดับโลก และเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยมากแม้ในศตวรรษ 21นี้ การยืดอายุการใช้งานของท่อส่งน้ำประปา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการ และเพิ่มคุณภาพน้ำสามารถเป็นจริงได้
กำจัด(สลาย)และป้องกันสนิม/ตะกรัน ภายในระบบท่อน้ำประปา
ทำให้น้ำสะอาดมีคุณภาพให้กับผู้ที่ต้องการน้ำที่มีคุณภาพสูง
ไม่เพียงแต่กำจัดสนิม/ตะกรัน ยังสามารถกำจัดสนิมสีเขียว/สนิมฟ้าและไบโอฟิล์มแบคทีเรียได้อีกด้วย

Scroll Up