เกษตรกรรม

• IOREX แบรนด์ชั้นนำด้านอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร

• บทนำเกี่ยวกับ IOREX
ในขณะที่น้ำไหลผ่านผลิตภัณฑ์ IOREX โมเลกุลน้ำจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไอออนแอคติเวทเต็ด (Ion-activated) เพื่อกำจัดสนิม ตะกรัน เชื้อแบคที่เรียและสารที่เป็นอันตรายต่างๆ ในน้ำ และช่วยทำให้พืชสามารถดูดซึมแร่ธาตุได้ดีขึ้น

IOREX ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและความทนต่อการเกิดโรคแก่พืช และผลิตภัณฑ์นี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วย วซึ่งจะช่วยทำให้พืชงอกได้ดีขึ้น รวมถึงการเจริญเติบและคุณภาพของการเติบโตดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดสนิม ตะกรันและเชื้อแบคทีเรียในท่อน้ำที่สะดวกต่อการใช้งานและราคาประหยัดคุ้มค่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของท่อน้ำประปาและสะดวกต่อการจัดการฟาร์มเกษตรกรรมด้วย

• หลักการทำงานของ IOREX
เมื่อน้ำไหลผ่านเครื่อง IOREX จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นเนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส แล้วเกิดเป็นสนานไฟฟ้าสถิตภายในตัวเครื่องขึ้น โดยปกติแล้วโมเลกุลน้ำจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนคล้ายพวกองุ่นจำนวนมาก แต่เมื่อมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น เนื่องจากโมเลกุลน้ำไหลผ่านตัวเครื่อง โมเลกุลน้ำเหล่านั้นจะแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็กหรือไอออน H+, OH-

หากโมเลกุลน้ำที่รวมตัวกันแตกตัวเป็นไอออนขนาดเล็ก แรงตึงผิวจะอ่อน ทำให้สารกำจัดศัตรูพืชและสารอาหารที่ละลายน้ำได้ถูกดูดซึมพร้อมกันได้ นอกจากนี้น้ำที่มีประจุไฟฟ้าหรือไอออนนี้จะถูกดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้น และทนต่อการเกิดโรค ตลอดจนช่วยให้พืชเจริญเติบโต ช่วยเพิ่มผลผลิตและทำให้พืชมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

• คุณสมบัติของ IOREX
– ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็วและสุขภาพดี
– ช่วยป้องกันแบคทีเรีย
– ไม่ใช่ไฟฟ้า ไม่ใช้สารเคมีและไม่ต้องบำรุงรักษา
– ติดตั้งเพียงครั้งเดียวใช้งานได้ถาวร โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่

• การประยุกต์ใช้งาน
– ฟาร์มดอกไม้
– โรงเพาะถั่วงอก
– ฟาร์มเห็ด
– โรงเรือนและฟาร์มอื่นๆ

• ประสิทธิผลที่คาดหวังด้านการเกษตรกรรม
– ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรง
– ช่วยคงความสดของพืชผลได้นานขึ้นในระหว่างเก็บรักษา
– ช่วยลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมาก
– เพิ่มภูมิคุ้มกันและความต้านทานต่อการเกิดโรคต่างๆ
– ส่งเสริมการสังเคราะห์แสงและการดูดซับคาร์บอนเพื่อเพิ่มผลผลิต
– ช่วยปรับปรุงความหวาน/สีของพืช
– ช่วยคงความสดส่วนใบ
– เป็นแหล่งสารอาหารสมส่วน

• วิเคราะห์ผลการทดลอง
– โรงเพาะถั่วงอก: ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและปรับปรุงคุณภาะ (เพิ่มขึ้น 20%)
– ฟาร์มเห็ด: ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรง (เพิ่มขึ้นมากกว่า 20%)
– ฟาร์มดอกไม้: ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและปรับปรุงคุณภาพ (เพิ่มขึ้นมากกว่า 20%)
– ช่วยส่งเสริมให้พืชผักต่างๆ เจริญเติบโตเร็วขึ้น เช่น แตงกว่า มะเขือเทศ ปวยเล้ง มะเขือยาว (เพิ่มขึ้นมากกว่า 20%)

ภาพตัดขวางของผลแตงโมเปรียบเทียบลักษณะสีเนื้อแตงโม


ซ้าย: รดด้วยน้ำที่ผ่าน IOREX  | ขวา: รดด้วยน้ำที่ไม่ผ่าน IOREX 

 

ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้

ชื่อฟาร์ม: โฮซานฟาร์ม (Hosan Farm)
ผลลัพธ์จากการใช้งาน
เราประสบปัญหาในการเพาะเลี้ยงดอกกุหลาบ เนื่องจากดอกกุหลาบเจริญเติบโตได้ไม่ดี เราจึงได้ติดตั้ง IOREX เพื่อจ่ายน้ำที่มีไอออนแอคทีฟให้กับดอกกุหลาบ ผลลัพธ์ที่ได้หลังการติดตั้งคือ ดอกกุหลาบของเราเจริญเติบโตดีขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ในเดือนมีนาคม เนื่องจากผลผลิตที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความสามารถในการค้าได้ที่ดีเยี่ยมช่วยทำให้เราสามารถส่งออกไปยังญี่ปุ่นได้ โดยผ่าน “Rosepia” ผู้ส่งออกดอกกุหลาบ
จากการตรวจสอบหลังจากติดตั้ง IOREX ประมาณ 18 เดือนแล้ว พบว่าอัตราในการเติบโตของดอกกุหลาบเร็วขึ้น เช่น Little Marvel ซึ่งสามารถตัดดอกไม้ได้มากกว่าปีละหนึ่งครั้ง ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 20% หรือมากกว่าและเราพบว่าแทบจะไม่มีโรค “Crown gall” ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่พบในฟาร์มกุหลาบ ดังนั้นจึงมีการแนะนำให้ใช้ IOREX ในฟาร์มกุหลาบกันอย่างแพร่หลาย

 

ชื่อฟาร์ม: โรงเพาะถั่วงอก Seongdo
ผลลัพธ์จากการใช้งาน
เราประสบปัญหาในการขายถั่วงอกเนื่องจากรากของถั่วงอกเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง ทำให้มูลค่าของสินค้าลดลงเนื่องจากเหล็กที่ทำให้รากถั่วงอกกลายเป็นสีแดง แต่หลังจากติดตั้ง IOREX แล้ว รากถั่วงอกก็ขาวสะอาดไม่กลายเป็นสีแดงและมีอัตราการเจริญเติบโต (จาก 7 วันเหลือเพียง 5.5 วัน) เร็วขึ้น
ปัจจุบันผ่านไปสองปีแล้ว นับตั้งแต่ติดตั้งและใช้งาน IOREX ผู้ใช้หลายคนมักจะบอกว่าถั่วงอกที่เพาะด้วยน้ำไอออนแอคทีฟมีรสชาติอร่อย และพวกเขาขอบคุณพวกเราที่ช่วยทำให้ถั่วงอกมีรสอร่อย สด และกรุบกรอบทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกรุงโซล

 

ชื่อฟาร์ม: ถั่งเช่า Samma Farm
ผลลัพธ์ของการใช้งาน
เราทราบดีว่าน้ำที่มีไอออนแอคทีฟมีประโยชน์ต่อสัตว์และพืชจำนวนมาก แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เลย แต่เมื่อได้ฟังคำอธิบายถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จากบริษัทแล้ว เราจึงตัดสินใจติดตั้งและใช้ IOREX ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เราพึงพอใจอย่างมาก น้ำที่มีไอออนแอคทีฟนี้ทำให้อัตราการเติบโตของถั่งเช่า (Cordyceps Sinensis) เร็วขึ้น และให้ผลผลิต 98% หรือมากกว่า โดยไม่ติดเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นจึงมีการแนะนำ IOREX และบอกต่อไปยังฟาร์มเห็ดใกล้เคียง

 

ชื่อฟาร์ม: Seongwon Farm
ผลลัพธ์ของการใช้งาน
ก่อนหน้าที่จะมีการเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยน้ำไอออนแอคทีฟนั้น เราประสบปัญหาดอกเห็ดมีจุดสีน้ำตาล และเมื่อได้รับคำแนะนำให้ใช้ IOREX ภายหลังจากการติดตั้ง จุดสีน้ำตาลก็ลดลงอย่างมาก และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วขึ้น โดยไม่เชื้อแบคทีเรียใดๆ

 

ชื่อฟาร์ม: Vineyards
ผลลัพธ์ของการใช้งาน
ฟาร์มองุ่นออร์แกนิกตั้งอยู่ที่ Chumdan-dong, Sindaein-up, Jeongeup-si, Jeollabuk-do ได้ติดตั้ง IOREX เพื่อผลิตองุ่นน้ำตาลสูงปลอดสารพิษ และส่งผลองุ่นที่ปลูกได้ทั้งหมดไปขายยังห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงในกรุงโซลด้วยราคางาม

 

ชื่อฟาร์ม: Pot Roses ต้นกุหลาบบรรจุกระถาง
ผลลัพธ์ของการใช้งาน
เรือนกระจกในสวน Sasun Clean Gardening (ขนาด 8,000 pyong – ประมาณ 2,425 ตารางเมตร) ตั้งอยู่ใน Gwanchon-myeon, Imsil-gun, Jeollabuk-do ใช้สำหรับปลูกดอกกุหลาบมากกว่า 10 ปี พร้อมด้วยโรงผลิตกุหลาบกระถางในเดือนพฤษภาคม 2004 เพื่อเริ่มการตัดชำ และยืนยันว่าอัตราการงอกของรากหลังปักชำนั้นเป็น 100%
กุหลาบกระถาง ได้แก่ Qupido, Royal yellow optima Royal pink optima, Royal white opitma.

Scroll Up