สินค้า

IOREX คืออะไร

IOREX เป็นระบบ/เครื่องมือปรับสภาพน้ำด้วยวิธีการไอออนไนเซชั่น ได้รับการออกแบบวิจัยพัฒนาโดย บริษัท ไอโอเร็กซ์ จำกัด ประเทศเกาหลี

IOREX สามารถป้องกัน และกำจัด สนิม (alpha/gammaFeO[OH], Fe3O4, gammaFe2O3, Fe[OH] ตะกรัน หินปูน (CaCO3/MgCO3) แบคทีเรีย (Bacteria Cell, Slime, Biofilm) พร้อมทั้งการปรับลดขนาดคลัสเตอร์ของน้ำ ( H2O[4] - H2O[6] ) ทำให้น้ำมีแรงตึงผิวลดลง (2.81x เท่า) ดูดซับสารพิษโลหะหนัก เช่น สารปรอท (Hg), สารตะกั่ว (Pb), สารหนู (Asenic) ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคาร์บอนชนิดพิเศษ (Carbon Nanotube) และน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษ “ไอออนแอคทิเวท” (Ion-Activated Water) ที่ส่งผ่านไปในระบบท่อน้ำประปา

IOREX ระบบ/เครื่องมือปรับสภาพน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติและโครงสร้างโมเลกุลของน้ำ ให้น้ำมีความสมดุลย์ต่อสิ่งมีชีวิต เติบโตมีสุขภาพที่ดี และปรับคุณภาพน้ำให้มีคุณสมบัติ/คุณภาพที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว และรวมถึงใช้ในการควบคุมคุณภาพและต้นทุนในภาคธุรกิจ

 

หลักการพื้นฐาน

เมื่อน้ำผ่าน ระบบการทำงานของ IOREX จะมีคุณสมบัติสามารถสร้างพลังงานด้วยตัวเอง (Self Generated-power) จากการชนของโมเลกุลน้ำกับแท่งคาร์บอนชนิดพิเศษ (Carbon Nanotube) เกิดกระบวนการแปรปรวนเสียสมดุลย์ของน้ำทำให้มีเอนโทรปีเพิ่มขึ้นกฏ Thermodynamic เรียกกระบวนการนี้ว่า Turbulence Jet1
และทำให้เกิดการแตกตัวเพิ่มจำนวนของกลุ่มคลัสเตอร์น้ำที่มากขึ้น (30-300 clusters x H2On) คลัสเตอร์น้ำที่มากขึ้นแต่ละคลัสเตอร์น้ำมีขนาดเล็กลง (H2O(4)-H2O(6)/cluster) เราเรียกกระบวนการนี้ว่า Micro/Nano bubble2 เมื่อคลัสเตอร์น้ำขนาดเล็กจำนวนมากทำให้เกิดพื้นผิวโมเลกุลน้ำที่มากขึ้น เมื่อโมเลกุลของน้ำเสียดทานบนผิวสัมผัสของคาร์บอนชนิดพิเศษ (Carbon Nanotube) ทำให้น้ำเกิดไฟฟ้าสถิตย์ที่มีประจุไอออน (Small Zeta-potential) ที่พื้นผิวรอบโมเลกุลของน้ำ (Electrical Double Layer)

เมื่อน้ำที่มีไอออนบนพื้นผิวไหลผ่านส่วนที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าจากขั้วแอโนดขนาดเล็ก/สู่ขั้วแคโทดขนาดใหญ่เรียกกระบวนการนี้ว่า Galvanic Current3 ทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานอิเล็คตรอนจากแอโนดสู่แคโทด และผ่านสู่น้ำกลายเป็น “น้ำไอออนแอตทิเวตเต็ด” (Ion-Activated water) และมีการแยกตัวเป็น H+ และ OH-

1.Turbulence Jet : เป็นกระบวนที่ทำให้เกิดการแปรปรวนของน้ำ ทำให้เกิดการแยก แตกตัว เพิ่มจำนวนกลุ่มคลัสเตอร์น้ำ ลดขนาดคลัสเตอร์น้ำลง และมีพลังงานเทอร์โมไดนามิคให้เอนโทรปีเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าสถิตย์ที่พื้นผิวโมเลกุลของน้ำ

2.Micro/Nano bubble : น้ำที่มีจำนวนกลุ่มคลัสเตอร์ (คลัสเตอร์ x H2On) จำนวนมากขึ้น แต่ละคลัสเตอร์ของน้ำมีขนาดเล็กลง (H2O4-6 /คลัสเตอร์) ทำให้เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของน้ำมากขึ้น เพิ่มอัตราการดูดซึมน้ำเข้าสู่เซลล์ได้ดี และนำพาสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ ไปสู่เซลล์โดยตรง

3.Galvanic Current : เกิดแรงเคลื่อนของไฟฟ้าตามกฎของเฟลมมิ่ง เกิดการถ่ายเทอิเล็คตรอนจากขั้วแอโนด/แคโทด เมื่อน้ำไหลผ่านคาร์บอนชนิดพิเศษ (Carbon Nanotube) กระตุ้นให้เกิดกระบวนการ ไอออนไนเซชั่นตามมา H2O > H+ , OH-

สนิม และ ตะกรันหินปูน

Rust formation | กระบวนการเกิดสนิม

อ้างอิง ** สนิมเหล็ก ในระบบท่อน้ำประปา
Goethite [alpha-FeO(OH)]
Magnetite [Fe3O4]
Magnemite [gamma-Fe2O3]
Lepidocrocite [gamma-FeO(OH)]
Siderite [Fe(O3)]
Green rust [Fe(OH)]

สนิมซึ่งเกิดจากการรวมกันของเหล็ก Fe และออกซิเจน O เป็นทำให้เกิดวัสดุที่มีสีน้ำตาลแดงซึ่งเรียกว่าเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) เมื่อโครงสร้างท่อเหล็ก anode สูญเสียอิเล็กตรอน -2e ไปและเหลือเพียงไอออนของเหล็ก Fe2+ อิเล็กตรอนเคลื่อนไปสู่ออกซิเจนที่ละลายน้ำในรูปแบบ OH- สูตรสำหรับกระบวนการเกิดสนิมมีดังนี้

1) ANODE (+): Fe → Fe2+ + 2e-
2) CATHODE (-): 2e- + 1/2O2 + H2O

เมื่อ OH- รวมตัวกับ Fe2+ และก่อตัวเป็น Fe(OH)2, Fe(OH)3. Fe(OH)3 เกิดจากการไฮโดรไลซิส

Fe2+ + 2OH- ---------------------- Fe(OH)2
Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O ----------- 2Fe(OH)3
2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3×(H2O) ก่อตัวขึ้นจากที่ Fe(OH)3 สูญเสียโมเลกุลของน้ำ (H2O)
Fe2O3(สนิม)

4Fe(s) + 3O2(aq) + xH2O(1) ---- Fe2O3 xH2O(s)

Scroll Up