ระบบท่อส่งน้ำประปา

การประปา และ ระบบท่อส่งน้ำประปา
ปัญหา 2 ประการในระบบท่อประปาเก่า
เมื่อท่อมีอายุการใช้งานมากขึ้นมีปัญหาที่มากมายตามมา ก่อให้เกิดความกังวลใจในการใช้ท่อน้ำประปาที่ท่อมีสภาพเก่าโดยเฉพาะท่อที่มีอายุเกินกว่า 12-15 ปี ความไม่พอใจของผู้อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นจากค่าใช้จ่ายจำนวนมากขึ้นจากการบำรุงรักษาท่อในยุคสมัยนี้ เป็นความจริงที่ต้นทุนการเปลี่ยนท่อน้ำประปาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมมากและแม้เปลี่ยนท่อแล้วปัญหาดังกล่าวก็ไม่มีทางหมดไป

IOREX เป็นระบบปรับสภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า ทนทาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ความคุ้มค่า
Economical
ประหยัดค่าบำรุงรักษามาก
ประหยัดกว่าการเปลี่ยนท่อทั้งอาคาร

ความคงทน
Durable
กึ่งถาวร
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตามมา
ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน/อุปกรณ์ตลอดอายุ

เป็นมิตรต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
Truely Eco-Friendly
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100%
ไม่ใช้ไฟฟ้า
ไม่ใช้เคมี
ไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นพิษ
ช่วยลดการใช้สารเคมี

ประโยชน์
Benefits
ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยต้นทุนรวมที่ต่ำกว่า
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อจะต้องไม่ถูกลดลง
เวลาในการดำเนินการติดตั้งสั้นมาก หยุดการจ่ายน้ำเพียงครั้งเดียว ใช้เวลาในการควบคุมงานสั้นมาก
ไม่มีการใช้สารเคมีเพิ่ม และได้อุปโภค/บริโภคน้ำที่สะอาดมาก
ไม่จำเป็นต้องเสียเวลากับการบริการหลังการขายสำหรับตัวอุปกรณ์ (ระบบ/อุปกรณ์ไอโอเร็กซ์ไม่จำเป็นต้องมีการเซอร์วิส หรือการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนใด ๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปี)

ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า ในการเลือกใช้ IOREX
ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนของท่อน้ำเก่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงมากโดยเฉพาะในอาคารสูง ทั้งเสียเวลา ยุ่งยาก และไม่สามารถเปลี่ยนท่อในโครงสร้างภายใน internal room เช่น ในผนัง/ในฝ้า ด้วยเหตุผลที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้คุณจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและได้รับไว้วางใจของผู้อยู่อาศัยที่ได้ใช้น้ำที่สะอาดด้วยการติดตั้ง IOREX อย่างง่าย

สถานที่: ต้องการซ่อมแซมรอยรั่วของน้ำตามแนวท่อ และป้องกันท่อน้ำผุกร่อนรั่วซึม
สถานที่: ต้องการดูแลป้องกันปัญหาท่อน้ำภายในซึ่งเก่าเกินกว่า 10 ปี และกำลังจะมีปัญหาตามมาภายหลัง
สถานที่: ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้อาศัยเนื่องจากระบบประปา และการซ่อมแซมท่อซึ่งใช้เวลานาน
สถานที่: ต้องการป้องกันท่อน้ำที่อยู่ในโครงสร้างถาวรที่รื้อซ่อมแซมยาก โดยป้องกันปัญหาท่อน้ำฝังภายใน/ภายนอกอาคารที่มีลักษณะถาวร ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายภาระซ่อมแซมที่บานปลายในภายหลัง
สถานที่: ที่ต้องรับมือกับปัญหาการร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำที่ต่ำลง สี กลิ่น การปนเปื้อนต่างๆ

ตอนนี้ ลองมาดูผลลัพธ์ที่สนใจและน่าทึ่งของ IOREX
ผลลัพธ์ของเราดีมากในการจัดการน้ำซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับโลก !! IOREX เป็นผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยมากแม้ในศตวรรษที่ 21 นี้ เราสามารถแก้ปัญหาที่ติดค้างมานานและข้อกังวลใจที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขมาก่อน

“การรั่วไหลของน้ำ” เนื่องจาก “จุดสนิม” ในท่อน้ำประปาจะต้องได้รับการบรรเทาแก้ไข
“สนิม/ตะกรัน/ไบโอฟิล์ม/แบคทีเรีย” ปัญหาภายในระบบท่อส่งน้ำประปาต้องได้รับการแก้ไข
“ประหยัดค่าเปลี่ยนท่อ” วิธีแก้ปัญหาการร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยโดยลดระยะเวลาการพักน้ำและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนท่อ
“ยืดอายุงานของท่อน้ำประปา” ให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

Scroll Up