คูลลิ่งทาวเวอร์

คูลลิ่งทาวเวอร์

IOREX ไอโอเร็กซ์เป็นอุปกรณ์สำหรับปกป้องแก้ปัญหาท่อในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ได้ครบถ้วนในตัวเดียว (Total pipe protection) และเป็นระบบเดียวที่สามารถเพิ่มคุณภาพน้ำ ให้ใสสะอาดได้ในขั้นตอนเดียวในขณะทำการแก้ปัญหากำจัดสนิม ตะกรัน หินปูน แบคทีเรีย ไบโอฟิล์ม และสไลม์ ในท่อน้ำ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี หรือพลังงานไฟฟ้าที่มาเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายแบบเดิม

ปัญหาและค่าใช้จ่ายแบบเดิม
ท่อภายในท่อของระบบคูลลิ่ง ทาวเวอร์ เป็นที่รวบรวมปัญหาต่างๆ ไม่ว่า ไบโอฟิล์มแบคทีเรีย เมือกสไลม์ หินปูน และสนิมที่มาจากท่อน้ำ ทั้งยังทำให้ลดทอนประสิทธิภาพการระบายความร้อน ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการกำจัดปัญหาเหล่านี้

Flushing การชำระล้างตะกรัน/หินปูน สนิม แบคทีเรีย จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองเป็นประจำ จึงจะสามารถทำให้ระบายความร้อนคงประสิทธิภาพได้
แต่ในบางครั้งการชำระล้างก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดโดยเฉพาะไบโอฟิล์มแบคทีเรีย ดังนั้นการบำรุงรักษาบ่อยครั้งนี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ตามมา ต่อเนื่องเป็นภาระให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

Chemical Inhibitors การใช้สารเคมียับยั้งเพื่อแก้ปัญหาสามารถใส่เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ลดการเกิดสนิม การกัดกร่อน และตะกรันหินปูน ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่สารเคมีเหล่านี้ก็จะอิ่มตัวในน้ำขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหาตามมาจะทำให้ลดอายุการใช้งานของส่วนประกอบท่อ และคูลลิ่งทาวเวอร์ ยังเป็นภาระเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอื่น ๆ เช่น การบำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น

Enzymatic Cleaning ระบบการทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำหรือ อีแวป ซึ่งเชื้อแบคทีเรียและไบโอฟิล์มมักเป็นปัญหาใหญ่ของระบบนี้ เรารู้ว่ามีแบคทีเรียก่อโรค Legionella อาศัยอยู่จำนวนมาก มีความเสี่ยงสูงเป็นอันตราย และอัตราการแพร่กระจายได้ง่ายในระบบทำความเย็น การทำความสะอาดระบบด้วยเอ็นไซม์มีค่าใช้จ่ายที่สูงจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไปตลอด การตรวจเช็คยังทำได้ยาก

Electrolytic / Electro-Magnetic การใช้ระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเก่า ที่ใช้ยับยั้งไบโอฟิล์ม สนิม และตะกรัน ในคูลลิ่งทาวเวอร์ แต่ประสิทธิภาพและเสถียรภาพโดยรวมยังค่อนข้างต่ำอยู่มาก ส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ปัญหาในท่อที่มีระยะทางไกลโดยเฉพาะระบบที่มีท่อแยก ท่องอต่างๆ ซึ่งลดทอนประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้านี้ และระบบนี้ยังสร้างปัญหาเพิ่มตะกอนขึ้นมา ทำให้เป็นภาระที่ต้องกำจัดออกอีกด้วย รวมถึงค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

โซลูชั่น IOREX
IOREX ไอโอเร็กซ์สามารถทดแทน 1-4 วิธีการดั้งเดิมได้ในระบบเดียว โดยมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิม และไม่ต้องการ การบำรุงรักษาในระยะยาวถึง 20 ปี เมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิมที่ต้องคอยตรวจสอบสม่ำเสมอ บำรุงรักษาที่ยุ่งยาก และภาระค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง

ด้วยกระบวนการไอออนไนเซชั่นของไอโอเร็กซ์ จากคาร์บอนชนิดพิเศษ Carbon Nanotube ช่วยให้แก้ไขปัญหาในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ที่ไม่เคยแก้ไขได้แบบยั่งยึนมาก่อน ทั้งตะกรันหินปูน ไบโอฟิล์มแบคทีเรีย สนิม และยึดอายุส่วนประกอบในคูลลิ่งทาวเวอร์ ลดค่าใช้จ่ายทางเคมีการบำรุงรักษาลงได้อย่างมาก

ประโยชน์ IOREX
เพียงติดตั้ง IOREX ไอโอเร็กซ์ใช้เวลาไม่นานใช้งานได้ยาวนาน 20 ปี ช่วยให้ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้นทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง ลดค่าใช้จ่ายเคมี ไม่ต้องบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งานของคูลลิ่งทาวเวอร์ออกไปอีกมากจากอายุปกติ 5-10 ปี

ลดค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาทั้งหมดนี้ในระยะเวลา 20 ปี
ลดค่าใช้จ่าย เคมีในการยับยั้งตะกรัน (Anti Scale)
ลดค่าใช้จ่าย เคมีในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย (คลอรีน)
เพิ่มประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนความร้อน และค่าไฟฟ้าลดลง
ยืดอายุการใช้งาน ท่อ ไม่ให้อุดตันจากตะกรันหินปูน และลดการผุกร่อน
ยืดอายุการใช้งาน หัวฉีดสเปรย์ ไม่ให้เกิดการอุดตัน
ยืดอายุการใช้งาน กำจัดสลายสนิม ยับยั้งสนิมในระบบคูลลิ่งทาวเวอร์
ยืดอายุการใช้งาน กำจัดสลายตะกรัน ยับยั้งป้องกันตะกรันไม่ให้เกิดใหม่
ลดการบำรุงรักษาและใช้งานได้ยาวนานอย่างน้อย 20 ปี
การแก้ปัญหาทั้งหมดยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Scroll Up